Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům 13.1.

13. 1. 2017

13. ledna 2017

Milí rodiče,

na víkend nemají děti žádný domácí úkol, každý si může procvičovat to, co mu dělá potíže. Pár tipů na online procvičování dám na třídní webové stránky.

Co jsme zvládli:

ČJ – postupně posloucháme další básničky na vyjmenovaná slova po L na Rádiu Junior
- seznámili jsme se záludnými dvojicemi slov lyska x líska, lýčený x líčení, mlýn x mlít, lyže x líže, blýská x blízká
- napsali jsme popis vlastní aktovky
- ve čtení jsme pracovali se čtenářskými kostkami
- pokračovali jsme ve čtení Dášeňky, dočetli jsme 2. kapitolu

M –  ve skupinách jsme procvičovali pavučiny a sousedy
- John (v učebnici na str. 28) nám ukázal postup, který používají děti v Anglii při písemném odčítání s přechodem přes desítku
- pracovali jsme s časovými údaji – počítali jsme věk sourozenců a radili třem klukům, jak se po cestě spravedlivě střídat v nesení batohu (str. 38)
- rýsovali jsme ve čtvercové mříži
- rozdělovali jsme útvary z čtverečkovaného papíru na dvě části a měnili je podle zadání (str. 39) – u toho jsme potrénovali i trpělivost J

AJ – povídali jsme si o hrách - naučili jsme se pojmenovat dva typy her: deskové hry (board games) a počítačové hry (computer games) a čtyři konkrétní hry (ludo = člověče, nezlob se; draughts = dáma; snakes and ladders; cards = karty)
- ve skupinách jsme si zahráli právě snakes and ladders

Prv – prozkoumali jsme výrobní postupy několika běžných výrobků a odvodili tak, co jsou suroviny
- společně jsme vyvodili, jaké jsou čtyři základní podmínky života na Zemi

Co nás čeká příští týden:

M – zaokrouhlování (učebnice do str. 43)

ČJ – vyjmenovaná slova po L – procvičování, shrnutí (učebnice do str. 53)

AJ – test, lekce 4: At the shop (učebnice str. 24)

Prv – voda – vlastnosti vody, koloběh vody v přírodě

 

Další informace:

- termíny testů – 16.1. AJ (lekce 3), 17.1. ČJ (pololetní prověrka), 20.1. M (pololetní prověrka)
- pololetní prověrky budou obsahovat jen procvičené učivo
- prověrka ČJ – tvrdé a měkké souhlásky, psaní vět a vlastních jmen, druhy vět, párové souhlásky na konci i uvnitř slov, skupiny bě, pě, vě, dě, tě, ně, psaní ú/ů
- prověrka M – písemné sčítání, násobilkové obdélníky, dělení, indické násobení, pavučiny, děda Lesoň, slovní úlohy, body ve čtvercové mříži, obvod a obsah

 

Markéta Pézlová