Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům 19.3.

19. 3. 2017

19. března 2017

Milí rodiče,

v pátek jsme se stejně ostatní třídy zúčastnili soutěže Matematický klokan. Někteří z toho měli předem zbytečné obavy. Oproti loňsku děti určitě dokáží pracovat soustředěně po delší dobu, neměly potíže se čtením zadání a poměrně účelně si dokáží dělat různé nákresy a náčrty. Nejtěžší na celém je pořád přesně porozumět zadání a spolehnout se na vlastní schopnosti J. Celkově ale děti dopadly dobře, na plný počet 90 bodů sice nedosáhl nikdo, ale nikdo také vyloženě nepropadl. Děti se seřadily v rozmezí 21 – 64 bodů, průměr třídy byl 42 bodů, většina se svým součtem bodů pohybovala právě těsně kolem průměru.

Co jsme zvládli:

ČJ – procvičovali jsme pravopis v doplňovacích cvičeních, ve cvičeních na interaktivní tabuli, vyhledáváním slov v textu, opravou chyb a hrami s obrázkovými kartičkami vyjmenovaných slov
- pobavili jsme se u pohádky J. Žáčka O červeném Karkulínovi
- S Dášeňkou jsme si přečetli pohádku Proč teriéři hrabou

M – pokračovali jsme s parketami
- opět jsme se setkali s náhodou, tentokrát při „Náhodné procházce“, kde naši cestu určovalo házení mincí (panna- orel)
- seznámili jsme se s vývojovým diagramem
- vyřešili jsme ještě několik slovních úloh

AJ – naučili jsme se počítat do dvaceti a procvičili to v několika hrách a poslechových cvičeních (děti také vědí, že správnou výslovnost si mohou ověřit v on-line cvičeních)
- zavedli jsme si slovníček a nové číslovky si do něj hned zapsali

Prv – začali jsme kapitolu o rostlinách, ve dvojicích si zaseli semínka do „Albertovy zahrádky“  a budeme pozorovat, jak se jim daří
- umíme vysvětlit rozdíl mezi bylinou a dřevinou, rozeznáme stromy a keře
- umíme popsat části těla rostlin a postupně se učíme poznávat vybrané druhy bylin, keřů i stromů

TV – známkovali jsme kotouly – zatím jen tam, kde se povedly, další pokus už bude ale hodnocený všem


Co nás čeká příští týden:

M –  sčítací trojúhelníky, stavby z kostek, násobení větších čísel,  (učebnice do str. 64)

ČJ – vyjmenovaná slova po P a slova k nim příbuzná, procvičování slovních druhů (učebnice do str.75)

AJ – lekce 5 – počítání do 20

Prv – rostliny

Další informace:
20.3. vynášení Morany
28.3. beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou – cena 50 Kč
31.3. Noc s Andersenem (pro zájemce)

Pokud bude pěkné počasí, už bychom na TV chodili na hřiště – prosím o odpovídající převlečení a boty pro obě dvě varianty (tedy hřiště i sokolovna)

Markéta Pézlová